Kamery v dopravních prostředcích

Kamery v dopravních prostředcích

Kamerové systémy v dopravních prostředcích

Zabezpečení prostorů kamerovým systémem, se dnes už netýká jen nemovitých objektů. Tento způsob pasivní ochrany se dostal už taky do mobilních prostředků a to do všech jejích segmentů. Jedná se o specializované kamerové systémy.

Potkáme se s ním v osobních automobilech, které snímají dopravní situaci kolem vozidla (v některých zemích dnes už povinné minimálně ve směru jízdy), ve všech prostředcích hromadné dopravy, jako jsou tramvaje, autobusy, vlaky a podobně, na vozech integrovaného záchranného systému (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, policie) a v neposlední řadě jsou kamerové systémy Ostrava v autoparku technických služeb, kamionové dopravy, stavebních a zemědělských strojů.

Proč kamerové systémy v dopravních prostředcích

Tak jako kamerové systémy v nemovitém odvětví, i zde kamerové systémy slouží k dohlížení na bezpečnost při různých profesních činnostech, na bezpečnost silničního provozu a slouží pak jako důkaz při dopravní nehodě, nezákonném jednání, nebo mimořádné události.

U osobních automobilů kamerový systém pomáhá k dokazování vážných dopravních přestupků a trestných činů, jako je například vybržďování. V dopravních prostředích hromadné dopravy slouží tyto kamerové systémy jako psychologický represivní prvek proti trestné činnosti a tím zvyšují pocit bezpečí jak cestujících, tak obsluhy dopravní infrastruktury. Kamery jsou schopny monitorovat, jak vně prostředku, tak i jeho okolí, například vystupování a nastupování do hromadného dopravního prostředku, kde by mohlo dojít k nějaké újmě cestujících. U vozidel stavebních, nákladní dopravní a vozidel údržby například městské infrastruktury jsou kamery důležitým pomocníkem při sledování okolí při nakládání a manipulace s materiálem, nebo couvání.

Záznam z kamer

I u těchto systémech se ve většině případech ukládá záznam. Ten samozřejmě musí být uložen v souladu s ÚOOÚ. Sotisfikovanější záznamové zařízení, kromě bezpečného ukládání záznamu mají zabudované G senzory, 3 a 4G (rychlost k připojení k internetu), GPS díky kterému lze vozidlo sledovat a lokalizovat na mapě a analyzovat jeho chování během jízdy a to vše v reálném čase. Po příjezdu do garáží se lze prostřednictví Wi-Fi spojit s místní síti a zálohovat všechna, nebo vybraná data, které se pak budou dále analyzovat.

Výběr těchto systému je vždy specifický k tomu, kde budou nasazeny. Každý dopravní prostředek jej používá k jiným účelům. Někde ani není třeba záznamového zařízení pro kamerové systémy Ostrava. Proto i instalace bývá vždy specifická a ve většině případech je zapotřebí odborných znalosti a praxe. U náročnějších zákazníku osobních automobilu se někdy musí zasahovat do čalounění a vnitřní výbavy vozidla.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy | Levné Kamerové systémy Frýdek Místek pro bezpečnost vašeho majetku