Požární ochrana

Požární ochrana

Požární zabezpečení budov je dáno vyhláškou i zákonem. Větší budovy musí mít EPS systém, což znamená elektrická požární signalizace. Tato signalizace zachraňuje životy a nejen je, samozřejmě také majetek. Rozsáhlé ale i malé EPS systémy fungují tak, že po objektu jsou rozmístěna požární čidla. Tyto čidla jsou velice přesné a poskytují detekci ještě předtím, než se požár opravdu rozšíří. Díky tomu je možné opravdu efektivně a účinně objekt uchránit včetně zdraví.

Bezpečnostní požární čidla jsou propojeny speciálním nehořlavým kabelem s ústřednou EPS systému. Velice často jsou také jako doplněk instalovány kamerové systémy Ostrava, které poskytují obrazový přehled o hlídaných prostorách. Ústředna elektrické požární signalizace má mnoho funkcí. Jedna z nejdůležitějších je vyhlášení poplachu, pokud dojde k detekci kouře nebo požáru. Signalizace se provádí pomocí sirén, které jsou opět rozmístěné po celém objektu tak, aby byly dostatečně slyšet.

Samotná signalizace není to jediné, co ústředna provádí. Další činností jsou navázané události, například uzavření požárních úseků a naopak otevření únikových cest. To se provádí jednoduchým vypnutním proudu v únikových cestách. Přerušením dodávek elektřiny dojde k otevření zámků ve dveřích, které jsou jinak uzamčeny a osoby v objektu mohou odejít. Uzavření požárních úseků zase znamená, že se objekt rozdělí na požárně samostatné celky. Tyto celky jsou již podle projektu připraveny na samostatné zvládnutí dané situace, například teplotní odolností a podobně a opět pokud se tyto úseky uzavřou, brání rozšíření požáru a chrání majetek i zdraví osob.

Další činností, kterou ústředna EPS systému provádí je spolupráce s docházkovým systémem. Z docházkového systému je jasně vidět, kolik osob se právě v objektu pohybuje a při vyhlášení poplachu je možné spočítat osoby, které z objektu vyšly. Tento údaj je velmi důležitý pro hasiče, kteří tak vědí, zda mají objekt prohledávat a hledat případné osoby a zaměstnance. Samozřejmě tento postup lze použít pouze tam, kde se zaměstnanci vždy řádně přihlásí do docházkového systému, tedy tento postup nelze uplatit na veřejně dostupných objektech. Protože docházkový systém není jediný způsob, opět se obsluha může velice dobře spolehnout na kamerový systém Ostrava, který dá okamžitý přehled o situaci.

Velmi podstatné je spojení všech komponent pomocí nehořlavé kabeláže, která někdy se používá také pro kamerový systém. Tato kabeláž je speciálně vyrobena tak, aby nerozšiřovala oheň a vydržela co nejdéle v provozu. Také všechny prostupy, které jsou mezi stěnami je nutno ochránit protipožární ucpávkou, opět proti šíření požáru.

Elektrické zabezpečovací systémy mají také předepsané pravidelné kontroly. Jedná se o půlroční a roční revize. Každých šest měsíců se provádí funkční zkouška, kdy se kontroluje činnost všech komponent systému. Každý rok se pak provádí revize, která se skládá z funkční zkoušky a také kontrolou všech následných akcí. Zároveň se provede zkušební vyhlášení poplachu, které zkontroluje činnost osob, které mají EPS systém na starosti.

EPS systémy chrání majetek i zdraví, proto není dobré tento aspekt podcenit ani při jejich provozování a pravidelně celý systém dle předepsaných intervalů kontrolovat. Je to stejné jako s ochranou vlastního majetku, také chcete aby vše bylo v pořádku.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy | Levné Kamerové systémy Frýdek Místek pro bezpečnost vašeho majetku