Kamerový systém

Kamerový systém

Kamerové systémy

Cítit se bezpečně a ochránit svůj majetek je samozřejmostí každého z nás. Abychom docílili co nejefektivnější ochrany a získali případně co nejvíce materiálu pro usvědčení pachatele, je vhodné doplnit zabezpečovací prvky o kamerový systém.

Kamerový systém z hlediska zákona

Kamerový systém nelze umístit kamkoliv. Musíme se nejdříve zorientovat v zákonech, a dokonce musíme vzít v potaz GDPR.

  • Vždy je třeba brát v potaz to, že kamerový systém lze použít jen tam, kde nelze použít jiný zabezpečovací systém, který méně zasahuje do soukromí.
  • Kamerové systémy musí co nejméně zasahovat do života snímaných osob, tj, nesmí snímat oblasti, kde probíhá jejich soukromý život.
  • Když kamerový systém Brno využíváme v práci, nelze je využívat k hlídání pracovního výkonu zaměstnanců.
  • Před instalací kamerového systému je třeba stanovit účel – tj. například ochrana majetku. Nelze jako účel stanovit sledování sousedů.
  • Osoby musí být informovány o tom, že jsou snímané. Toto zajistíme například cedulkou „objekt střežen kamerami“.
  • Pokud chceme nainstalovat kamery uvnitř bytového domu, je třeba získat souhlas všech osob, které kamery budou snímat. Tyto osoby by měly mít informaci o tom, jak bude s nahrávkou nakládáno a kdo k ní bude mít přístup.

Rozmístění kamerového systému

Jak již bylo zmíněno výše, je při rozmístění kamer důležité brát v potaz soukromí snímaných osob. Kromě toho je třeba si ujasnit co a jak má být snímáno. V neposlední řadě musíme zamezit zničení kamerové systému. Toho docílíme několika způsoby:

Instalace 2 kamer – nainstalujeme 2 kamery které se navzájem hlídají. Buď jedna snímá druhou, nebo je další možností, že jsou propojené a při vypadnutí signálu jedné kamery dojde k informování bezpečnostní agentury či policie.

Nastavení polohy – kamerový systém umístíme tak, že jsou nedostupné a pro jejich zničení by bylo třeba například žebříku, což by na frekventované ulici vyvolalo rozruch.

Skrytá kamera – kamerový systém ukryjeme tak, že nebude z běžného pohledu vidět.

Atrapy kamer – slouží ke zmatení pachatele, aby odvedly pozornost od skutečné kamery.

Bezdrátový nebo drátový kamerový systém?

Bezdrátový systém má nespornou výhodu, že nemusíte přemýšlet kudy, kam a jak povedou kabely. Avšak jejich přenosová vzdálenost je nízká a závislá na síle signálu. Přenosová vzdálenost je ovlivněná počtem a silou zdí přes které je signál přenášen. Signál můžeme ovlivnit externí anténou, pokud to daný systém umožňuje, ale ani tak nezaručíme, že signál nevypadne, a tedy nebudou kamery přenášet data.

Oproti tomu drátové kamerové systémy Brno nám sice zkomplikují instalaci, ale odměnou za to nabízejí spolehlivější a kvalitnější přenos. Navíc jsou drátové systémy levnější a mají větší rozlišení.

Instalace kamerového systému

Ke každému kamerovému systému je dodáván návod, pomocí kterého zvládne instalaci běžný uživatel bez větších potíží. Pokud jste ale zvolili složitější systém či se na zapojení necítíte, je lepší si najít firmu v okolí bydliště, která Vám s instalací pomůže.

Obecně platí, že kamery mají 2 konektory – jeden je napájecí a druhý připojíme k záznamovému videu. Video je podobné běžnému domácí videu. Je třeba jej umístit do blízkosti televize či monitoru a propojit.

Záznamové video je vždy prodáváno bez hard disku a je třeba jej dokoupit zvlášť. Při výběru velikosti disku zvažte, jak dlouho chcete záznamy uchovávat, kolik kamer a s jakým rozlišením bude připojeno, a jakou kvalitu záznamu budete požadovat.

Pokud nepotřebujete složité kamerové systémy a hledáte levnější variantu, dobře Vám poslouží autonomní kamerové systémy. Jedná se o jednu kameru, která je napojena jen do napájení a záznam se nahrává na vloženou SD kartu. V tomto případě pouze instalujete kameru blízko napájecího zdroje a samozřejmě kontrolujete zaplnění SD karty.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy | Levné Kamerové systémy Frýdek Místek pro bezpečnost vašeho majetku